Good Veterinary Practices

 


gvp
Op deze website vindt u informatie rond de systemen voor dierenartsen in het kader van de integrale ketenbewaking:
- de GVP Code: een kwaliteitsbeheerssysteem voor dierenartsenpraktijken
-IKB-VET: een register van bijgeschoolde dierenartsen (momenteel aktief voor melkveedierenartsen) 

 

 

GVP

GVP

Good veterinary Practices

Certificatieschema voor diergeneeskundige praktijken

pig
Module diergeneeskunde op varkensbedrijven
Module gelijkwaardigheid geborgd dierenarts varken

Beheersing van gevaren mbt dierengezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid

Kwaliteitsbeheersysteem voor de praktijkvoering

Meer info

Schrijf in

Vraag een audit aan

Lijst van gecertificeerde dierenartsen

Lijst geborgd dierenarts varken
ikbvet

IKB-VET Melkvee

Attestering van bijscholing

Jaarlijks minimaal 5u relevante bijscholing voor melkvee

Meer info

Schrijf in

Schrijf in voor de online initiële opleiding

Stuur de jaarlijkse attesten in

Lijst van geattesteerde dierenartsen