feed
petfood

EU: evaluatie Verordening 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Regelmatig evalueert de EU de wetgeving.
Momenteel wordt de wetgeving betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (Verordening (EG) nr. 1831/2003) herzien.
Toevoegingsmiddelen voor diervoeding zijn stoffen, micro-organismen of preparaten die opzettelijk aan diervoeding of water worden toegevoegd om de eigenschappen van die diervoeding of dat water te beïnvloeden of om een effect bij het dier te hebben. Daartoe behoren stoffen die:
- een technologisch effect hebben op diervoeding, zoals conserveermiddelen;
-    de smaak of het uiterlijk verbeteren van diervoeding of levensmiddelen die afkomstig zijn van dieren, zoals kleurstoffen waarmee diervoeding rechtstreeks of vlees of eieren onrechtstreeks worden gekleurd;
-    een nutritioneel effect hebben op het dier, zoals vitaminen;
-    het rendement van het dier verhogen, zoals enzymen ter verbetering van de verteerbaarheid van diervoeding, zodat de vleesproductie wordt vergroot.
De herziening zit nu in de fase van openbare raadpleging, waar iedereen input kan leveren.
Deze openbare raadpleging wordt gehouden om inzichten te verzamelen met betrekking tot de vraag of de verordening haar doelstellingen heeft bereikt, of zij nog geschikt is voor het beoogde doel en of zij moet worden geactualiseerd.
U kan uw opmerkingen hier doorgeven.

Reactie toevoegen