Veterinaire volksgezondheid - Veterinary Public Health

 


gvp
Op deze website vindt u informatie rond de systemen voor dierenartsen in het kader van de integrale ketenbewaking:
- de GVP Code: een kwaliteitsbeheerssysteem voor dierenartsenpraktijken
-IKB-VET: een register van bijgeschoolde dierenartsen (momenteel aktief voor melkveedierenartsen) 

 

 

onehealth
 
 
'One Health' is een benadering voor het ontwerpen en implementeren van programma's, beleid, wetgeving en onderzoek waarin meerdere sectoren communiceren en samenwerken om betere resultaten voor de volksgezondheid te bereiken.
     
 

GVP

GVP

Good veterinary Practices

Certificatieschema voor diergeneeskundige praktijken

Beheersing van gevaren mbt dierengezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid

Kwaliteitsbeheersysteem voor de praktijkvoering

Meer info

Lijst van gecertificeerde dierenartsen
ikbvet

IKB-VET Melkvee

Attestering van bijscholing

Jaarlijks minimaal 5u relevante bijscholing voor melkvee

Meer info

Lijst van geattesteerde dierenartsen